La psicologia del color

Com ens influeixen els colors de la decoració

L’estudi de com els colors influeixen en la nostra percepció i en la nostra conducta és habitual en moltes disciplines, que van des del disseny, a la moda, la publicitat, l’art, l’arquitectura i la decoració d’interiors. En el món de la decoració d’interiors se sap que els colors clars augmenten la sensació de volum, just el contrari que els colors foscos. Però hi ha molt més en funció dels colors utilitzats. 

1. Els colors càlids

Ens provoquen alteració, excitació i ens impulsen a moure’ns. Són els més indicats per utilitzar en espais a on hi ha activitat i a on ens reunim amb altres, com pot ser la cuina. Són el vermell, el groc, el taronja i el marró.

El vermell atrau ràpidament l’atenció i evoca emocions fortes. És estimulant i promou el moviment. Per això a la cuina, a on convé estar atent i despert, és un bon lloc per utilitzar-lo. Ara bé, un excés d’aquest color pot resultar massa violent. Per això, s’utilitza habitualment en petits detalls, o en espais petits, i s’acostuma a barrejar amb colors pastel per reduir la seva potència. Està associat amb l’amor, la passió i la luxúria. També se’l relaciona amb el perill.  És un color que crida a la nostra part més instintiva.

El groc augmenta l’energia, s’expandeix i provoca alegria. És considerat un color optimista. Un excés, però, pot cansar la vista. Per això no s’utilitza en grans superfícies com, per exemple, en una paret nua. La cuina i el menjador són dos llocs a on es pot utilitzar. Habitualment s’escullen objectes concrets com cadires, sofàs o petites estores. Dins de la tonalitat groga, tenim el color or. Aquest és elegant només si va molt ben acompanyat, en objectes luxosos, de cert valor i qualitat.

El taronja estimula la conversa, la sociabilitat i l’accessibilitat. És considerat alegre i feliç. És un bon color per a zones socials i de gran activitat com la cuina, les sales de jocs i les sales familiars. És perfecte per als nens. Un excés d’aquest color també pot saturar. No és dels més utilitzats en decoració.

El marró és una barreja de colors, el que fa que no tingui una identitat marcada. S’associa amb el més naturali a l’estabilitat. També convida al recolliment. És adequat tant per dormitoris, com per menjadors, cuines i sales de treball. Dels colors càlids, és el que tira més al neutre.

2. Els colors freds

ens aporten relaxació i reflexió. Són els més indicats per espais dedicats al descans, com són el dormitori. Són el blau, el verd,  el morat i el rosa.

El blau aporta calma i tranquil·litat. És un dels colors preferits en la decoració. Els més clars, com els turqueses transmeten pau, mentre que els blaus més foscos transmeten més seriositat i solidesa. Si s’abusa del blau, pot donar com a resultat un espai fred i poc agradable. És utilitzat en dormitoris i en banys pel seu efecte relaxant.

El verd és la combinació del blau i del groc. Del primer li prové la tranquil·litat, i del segon la força i l’energia. És un color que també s’associa a la natura.  S’utilitza en cuines, dormitoris i sales d’estudi.  Els verds més clars calmen, i els verds més profunds evoquen abundància i creixement, i tiren a càlids. Si el combinem amb el groc, generarem un espai agradable i acollidor. I si els combinem amb el blau, crearem un efecte de frescor.

El morat s’associa a l’elegància i a la sofisticació. És un color considerat místic i espiritual. És ideal si busquem crear un espai íntim, profund i silenciós, sobretot si el combinem amb altres colors freds. Si el combinem amb colors càlids, guanyarem en vitalitat.

El rosa s’associa a la intimitat, la sensualitat i la joventut. Evoca l’amor. Els tons més foscos, tendents al fúcsia, denoten diversió, emoció i energia. Els tons més clars denoten romanticisme.

3. Els colors neutres

ens aporten serenitat. Són indicats per a llocs a on volem denotar higiene, pulcritud i pau, com un bany. Són el blanc, el crema i el negre.

El blanc i els grisos clars evoquen la puresa i la innocència. També són colors que energitzen i refresquen. Són utilitzats com un color d’accent, en cuines i banys i en zones solejades.

El crema representa la simplicitat i la serenitat. És bàsic, sense pretensions i no crida l’atenció. És molt utilitzat en decoració en proporcionar un bon equilibri entre neutralitat, calma i confort.

El negre denota sofisticació, luxe, formalitat i estatus. Com el blanc, també s’utilitza com a color d’accent. Si ens sobrepassem, farem que l’espai sembli més petit.