La definició “d’equilibri” és una cosa molt senzilla que es pot trobar en qualsevol diccionari, en canvi, si preguntes a una persona a l’atzar “què és l’equilibri?”, possiblement et trobes amb una resposta més
àmplia i complexa.

L’equilibri es troba en molts llocs evidents com per exemple, en els components i colors que hi ha en qualsevol il·lustració, arquitectura o degustació. Però quan parlem de l’equilibri en una persona els tecnicismes, estratègies i definicions es compliquen tant que fins i tot algunes creuen no posseir-lo mai.

La portada d’octubre parla de l’equilibri. Una noia amb dessuadora, però sense pantalons, en una postura anomenada Vriksasana, que és molt beneficiosa, mentre a la vegada sosté una copa de vi. Les incongruències que es podrien observar a simple vista formen part d’un equilibri personal d’aquest subjecte en qüestió.

Perquè per a l’equilibri personal no hi ha una norma genèrica i molt menys aplicable a totes les fases de la nostra vida, un sistema busca el seu propi equilibri i cal trobar el propi fins a equilibrar-se.
En el cas de la noia de la portada, sembla no saber-ho, perquè mentre mira més enllà, està en equilibri amb tot el seu context com reflecteixen els colors continus entre els elements de la il·lustració.

Llegeix aquì la versió digial.