LA PORTADA: La noia vent

El que ja sabem és que la caiguda de les fulles dels arbres és un sistema d’autoprotecció i estalvi que les plantes activen quan les fulles ja no els serveixen per a fer la fotosíntesi.

En canviar les fulles, l’arbre està duent a terme un procés de reciclatge natural: les fulles en descomposició transfereixen els seus nutrients a la terra, que l’arbre utilitzarà perquè neixin i creixin les noves fulles en la
següent primavera.


En molts casos, sobretot en cases particulars tendim a recollir aquestes fulles per motius estètics o de seguretat. Però, pensem que passa amb els nutrients d’aquests arbres?


La portada és la idea que aquesta tasca fos d’una persona que transformada en vent recull les fulles i les flors caigudes per a distribuir-les de manera sàvia allà on fessin falta.

Perquè sabem que la mare naturalesa és sàvia, però a vegades desconeixem tant
els seus mètodes que ens permetem el luxe de posar-li un toc romàntic i màgic.