En Guylain Vignolles no és atractiu
ni lleig, ni gras ni prim. La seva feina
consisteix a destruir allò que més estima:
és l’encarregar de supervisar “la Cosa”,
l’abominable màquina que tritura els
llibres que ja ningú vol llegir.
Dimarts 26 de setembre a les 19h.
A la Biblioteca l’Escorxador

Categories: Agenda Tallers