A Rudo un home crea torres i figures amb
pesades caixes de fusta. La voluntat i la il·lusió
aconsegueixen que l’artista s’enfili, amb precaris
equilibris, per unes fràgils construccions. La música
en directe (violí i violoncel) fa de contrapès
líric a l’esforç titànic del personatge, que gruny,
sua i no decau en el seu deliri.
Preu: 8€
Dissabte 23 de setembre a les 20h i a les 22h.
Biblioteca l’Escorxador

Categories: Teatre