• INSTANTS MUSICALS.
Dies 8, 10, 15, 17 22, 24 a les 19:15h.
Música en directe a càrreg de l’Escola de Música Microsons i d’altres
músics col·laboradors.
• SARASWATY – MÚSIQUES DEL MÓN.
Dia 11 a les 11h.
Taller Familiar. A càrreg d’Elena Codó i Yacoob González. Per a famílies
amb infants de 3 a 10 anys. Cal inscripció.
• DESVETLLEM ALGUNS SECRETS DE LA MÚSICA?
Dia 25 a les 11h.
Xerrada. Descobrirem missatges ocults dins la música i els codis per
desxifrar-los. A càrreg de Jordi Piccorelli.

Categories: Música i Dansa